ផ្ទះលេខ​ ០២ ផ្លូវ២០១១ ខណ្ឌសែនសុខ

សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី

Compare Listings

ទំនាក់ទំនង


ការិយាល័យកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន: #2a St. 2011 ភូមិគោកឃ្លាង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ: 017 927 788 / 081 92 77 88

អ៊ីម៉ែល: info@boreyvarina.com